Biopsja pod kontrolą USG

Interwencje zabiegowe z użyciem ultrasonografii są powszechne w medycynie ludzkiej od wczesnych lat 80. i w bezpieczny sposób dostarczają próbek o wysokiej wartości diagnostycznej. Również w placówkach weterynaryjnych wyposażonych w aparaturę ultrasonograficzną przezskórna biopsja aspiracyjna cienkoigłowa oraz biopsja gruboigłowa powinny być rutynowymi czynnościami w procesie stawiania diagnozy. Biopsja jest badaniem diagnostycznym, polegającym na pobraniu materiału komórkowego lub tkankowego do badań cytologicznych i histopatologicznych. Pobrane próbki mogą posłużyć również do posiewu mikrobiologicznego i badań biochemicznych.

Rodzaje biopsji:

  1. biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) – polega na pobraniu próbki komórek za pomocą cienkiej igły wprowadzonej do tkanki i przyłożeniu podciśnienia (pociągnięcie tłoka strzykawki podłączonej do igły)
  2. biopsja tkankowa gruboigłowa – polega na wprowadzeniu specjalnej grubej igły biopsyjnej do tkanki i pobraniu jej cylindrycznego wycinka, uzyskuje się w ten sposób kawałek tkanki lub narządu
  3. biopsja wycinkowa – polega na chirurgicznym wycięciu fragmentu tkanki chorobowo zmienionej

Wskazania do biopsji pod kontrolą USG:

  1. wolny płyn w jamie otrzewnej, opłucnej, osierdziowej
  2. cysty, ropnie (w celu pobrania materiału lub opróżnienia zmiany)
  3. pobranie moczu
  4. guzy, guzki
  5. zmiany rozsiane w narządach

Metoda wykonania:

Obraz usg - metody wykonania biopsji

Biopsja pod kontrolą USG polega na synchronizacji przebiegu wiązki ultradźwięków oraz igły w jednej płaszczyźnie, co pozwala na uwidocznienie jej w obrazie w trakcie penetracji tkanek. Każdorazowo po wykonaniu biopsji wykonuje się ultrasonograficzne badanie kontrolne w czasie około 1,5 min po zabiegu w celu wykrycia ewentualnego krwotoku. Biopsja cienkoigłowa płuc dostarcza materiału wartościowego diagnostycznie w 82 % badań, w przypadku guzów przewodu pokarmowego u 72% badanych zwierząt, przy wykonaniu BAC śledziony w 61 %, a w przypadku wątroby 51 % u kotów i 30 % szans u psów na wykorzystanie bioptatu do postawienia trafnej diagnozy. Mimo iż istnieje ryzyko wystąpienia powikłań, wśród udokumentowanych przypadków zdarzają się one tylko podczas zabiegów biopsji tkankowych wykonywanych w obrębie jamy brzusznej i dotyczą ok. 1 %.

Klinika weterynaryjna Redline
ul. Łączności 2G, 05-552 Łazy
GODZINY OTWARCIA: pon-nd 8:00-22:00
W nagłych przypadkach możliwość opieki całodobowej
REJESTRACJA 22 757 77 74
DYŻUR TELEFONICZNY 24H 607 279 969