Prawidłowe usuwanie kleszcza.

Kleszcza nie wolno przed zabiegiem usuwania niczym smarować ani zgniatać, bo opity krwią kleszcz może zwymiotować i dopiero w tym momencie do organizmu zwierzaka mogą dostać się chorobotwórcze patogeny.

Kleszcza należy chwycić pęsetą, specjalnym lassem, kleszczołapkami lub przyrządem do usuwania kleszczy w postaci " długopisu", nie ciągnąć, tylko wykonać 2-3 obroty w lewą stronę, czyli w przeciwną stronę niż wskazówki zegara.

Zastosowanie powyższych wskazówek pozwoli na usunięcie całego kleszcza.

Mimo wszystko zawsze należy upewnić się, że cały kleszcz został usunięty. W sytuacji, gdy przy usuwaniu kleszcz się urwie i w ciele psa zostanie główka, to jak najszybciej należy udać się po pomoc do lekarza weterynarii !

lek. wet. Magdalena Zawilińska-Pankiewicz


1. Dobierz kleszczołapki z odpowiednim rozmiarem haczyka do wielkości kleszcza.

2. Wsuń haczyk pod kleszcza tak, aby pasożyt znalazł się pomiędzy ząbkami.

3. Przekręć uchwyt kleszczołapek 2 - 3 razy w odwrotną stronę niż wskazówki zegara.

Klinika weterynaryjna Redline
ul. Łączności 2G, 05-552 Łazy
CAŁODOBOWA OPIEKA WETERYNARYJNA
REJESTRACJA 22 757 77 74